วันอังคารที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553

การเพาะเห็ดภูฐาน

นายขจร คมกล้า และนางพวงรัตน์ คมกล้า บ้านเลขที่ 53/3 หมู่ที่ 4 ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง ซื้อเชื้อเห็ดถุงมาเลี้ยงเมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 2550 โดยการแนะนำจากญาติ จึงตัดสินใจสั่งซื้อเชื้อเห็ดโดยที่ไม่เคยดูตัวอย่างจากที่ใดมาเลย แต่พยายามทำตามคำแนะนำของญาติ การสร้างโรงเรือนก็ทำตามคำบอกเล่า สั่งซื้อเชื้อเห็ดครั้งแรก 5,000 ก้อน เป็นเงิน 35,000 บาท ( เห็ดราคาก้อนละ 7 บาท )
การจัดชั้นวางเห็ด
- ชั้นที่ 1 ห่างจากพื้นประมาณ 20 เซนติเมตร และวางเห็ดซ้อนกันขึ้นไปอีก 6-7 ชั้น หรือตามความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน
- ชั้นล่างพื้นใช้ทรายโรยให้หนารดน้ำให้ชุ่ม เพราะทรายจะเป็นตัวเก็บความชื้นไว้ได้ดีในช่วงฤดูแล้ง
ทำให้โรงเรือนมีความชื้นสม่ำเสมอ
- หลังจากจัดชั้นวางเชื้อเห็ดเรียบร้อย หมั่นรดน้ำทุกวัน( วันละ 3 ครั้ง เช้า – เที่ยง – เย็น )

โดยไม่ให้ถูกปากถุง
- อีก 7 วันต่อมาจึงเปิดปากถุงเห็ด
- หมั่นรดน้ำทุกวัน( วันละ 3 ครั้ง เช้า – เที่ยง – เย็น )

- ประมาณ 10-15 วัน เห็ดจะทะยอยออกดอกออกมาเรื่อย ๆ
- เชื้อเห็ดดีและการปฏิบัติดูแลรักษาดีจะทำให้สามารถเก็บเห็ดได้นานถึง 7 เดือน
- เห็ดจะออกดอกมากสูงสุดประมาณวันละ 30 กก
- ในช่วง 4 เดือนแรก เห็ดจะออกดอกดีมาก หลังจากนั้นจะทะยอยลดลงเรื่อย ๆ
- การเก็บเห็ด เก็บช่วงเช้า เวลา 06.00 น. บ่าย เวลา 14.00 น.และเวลากลางคืน 20.30 น
- ใช้ฮอร์โมนและน้ำสกัดชีวภาพในการช่วยให้ดอกเห็ดมีขนาดโตและเป็นการยืดอายุการเก็บเห็ดให้
นานขึ้น
- จุดคุ้มทุน เดือนครึ่ง ที่เหลือคือกำไร
- ตลาดขายส่งอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานีและอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่
- การวางแผนการผลิต รุ่นแรกลงเชื้อเห็ด 3,000 ก้อน รุ่นที่ 2 ลงเชื้อเห็ด 2,000 ก้อน
ใช้เวลาห่างกันแต่ละรุ่น 1 เดือนครึ่ง
การทำฮอร์โมนเร่งดอก
- ใช้นมสด (ตราเหยี่ยว) อัตรา 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ะ
- น้ำ ครึ่งลิตร ( 500 ซี.ซี)
ผสมนมสดและน้ำตาลทรายกวนให้เข้ากัน เติมน้ำครึ่งลิตร ใส่กระบอกน้ำฉีดพ่นที่ปากถุงเห็ด ฉีด 20 วันครั้ง หรือดูว่าผลผลิตเริ่มลดลง เช่น ดอกเล็ก ดอกผอม ใช้สลับร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ ร่วมด้วยจะทำให้ตีนเห็ดโต ดอกโตและอวบขึ้น ยืดอายุการเก็บเห็ดเพิ่มการทำน้ำหมักชีวภาพ

- น้ำ 100 ลิตร
- อีเอ็ม 1 ลิตร
- กากน้ำตาล 2 ลิตรครึ่ง
นำทั้ง 3 ส่วนผลมเข้าด้วยกัน หมักนาน 15 วัน กวนทุกวันปิดปากถังให้มิด หลังจากนั้นเติมน้ำลงไปทุกวัน วันละ 5 ลิตรจนครบ 200 ลิตร นำเศษเห็ดที่เหลือ เช่น ตีนเห็ด เศษเห็ด ไปหมักในถังน้ำหมักชีวภาพ
วิธีใช้
ใช้น้ำหมักชีวภาพ 10 ลิตร ผสมน้ำ 10 ลิตร ( หากเข้มข้นเกินให้ปรับลดน้ำปุ๋ยหมักชีวภาพได้ตามความเหมาะสม ) ฉีด 2-3 วัน/ครั้ง ใส่กระบอกฉีดพ่นฝอยบริเวณปากถุง ไม่ควรฉีดใกล้ปากถุงเกินไป เพราะจะทำให้เกิดเชื้อราชนิดอื่นตามมาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น